Aparaty Słuchowe

Aparaty słuchowe pomagają ponownie dobrze słyszeć.

Wielu osobom trudno jest pogodzić się z koniecznością noszenia aparatu słuchowego. Długo odkładają tę decyzję i podejmują działaniu dopiero wówczas, gdy problemy związane z niedosłyszeniem staną się już nie do zniesienia.

Jednak im wcześniej podejmie się działanie w przypadku ubytku słuchu, tym lepiej. Aparat słuchowy – nawet na początkowym etapie utraty słuchu – pozwala zachować w mózgu połączenia nerwowe odpowiedzialne za słyszenie. Im dłużej odkłada się korzystanie z aparatów słuchowych, tym trudniej jest się do nich przyzwyczaić, gdy już się zacznie z nich korzystać, a co ważniejsze – traci się więcej uroków życia w międzyczasie.

Słuch nie różni się w zasadzie od innych elementów organizmu: wymaga ćwiczenia i stymulacji. Bodźce słuchowe stymulują i ćwiczą mózg. Z braku tych bodźców dochodzi nie tylko do nasilającego się ubytku słuchu, ale – na pewnym etapie – również do pogorszenia się zdolności rozumienia mowy.

Aparaty słuchowe poprawiają jakość życia. Korzystające z nich osoby mogą ponownie cieszyć się bogactwem ważnych w życiu dźwięków: głosem wnuczka, śpiewem ptaków, szelestem liści…

Postęp w zakresie technologii aparatów słuchowych jest ogromny. Funkcje aparatów pozwalają obecnie osiągnąć o wiele więcej, niż jeszcze dziesięć lat temu. Należy poprosić protetyka słuchu o przedstawienie najnowszej oferty, a mogą nas mile zaskoczyć: ich rozmiar, moc, stopień dopracowania i wzornictwo.