Refundacje

Częściowa refundacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia zakupu aparatu słuchowego i wykonania wkładki indywidualnej przysługuje każdemu ubezpieczonemu obciążonemu wadą słuchu. Wysokości refundacji aparatów słuchowych i wkładek indywidualnych są następujące:

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne

Osoba dorosła – czynnie pracująca
(limit 1 000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30 %)

700 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

50 zł x 2
(do dwóch wkładek indywidualnych)

Osoba dorosła – emeryt, rencista
(limit 800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30 %)

700 zł x 2
(do aparatu słuchowego)

50zł x 2
(do wkładki indywidualnej)

Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy,osoba represjonowana
(limit 1 000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %)

1 000 zł x 2
(do aparatu słuchowego)

50 zł x 2
(do wkładki indywidualnej)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia
(limit 2 000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %)

2 000 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

60 zł x 2
(do dwóch wkładek indywidualnych)

Dofinansowanie NFZ do systemu wspomagającego słyszenie
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia
(limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 50 %)

2750 zł
(do systemu wspomagającego słyszenie – system FM)

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne

Osoba dorosła – czynnie pracująca
(limit 1 800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)

1 260 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

Osoba dorosła – emeryt, rencista
(limit 1 800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)

1 260 zł x 2
(do aparatu słuchowego)

Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana
(limit 1 800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %)

1 800 zł x 2
(do aparatu słuchowego)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia
(limit 1 800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %)

1 800 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zakup aparatów słuchowych każdej osobie ubezpieczonej do 26 r.ż. raz na 3 lata, powyżej 26 r.ż. raz na 5 lat, natomiast system FM raz na 5 lat.

P F R O N

Osoby słabosłyszące, które mają orzeczenie niepełnosprawności lub grupę inwalidzką mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie można starać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Z programu mogą skorzystać osoby, które:

  • posiadają ważne orzeczenie niepełnosprawności lub grupę inwalidzką

  • mają wydane przez lekarza laryngologa i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenie na aparat słuchowy, wkładkę indywidualną, lub system wspomagający słyszenie FM

  • przedstawią fakturę lub fakturę proforma na zakup aparatu słuchowego lub innego środka pomocniczego

  • mają dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający określonego limitu.

Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić około 150 limitu cenowego środka pomocniczego określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwota ta jest jednak różna w zależności od danego ośrodka. Warto skorzystać z tego dofinansowania.

Dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego i urządzeń wspomagających słyszenie można uzyskać również z innych instytucji, np.:

  • Zakładu pracy

  • Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie

  • z innych fundacji: Fundacja Polsat, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacja TVN „Nie jesteś sam”.