Refundacje

Częściowa refundacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia zakupu aparatu słuchowego i wykonania wkładki indywidualnej przysługuje każdemu ubezpieczonemu obciążonemu wadą słuchu.

Aby uzyskać refundację aparatów słuchowych należy podjąć następujące kroki:

 • Lekarz rodzinny: gdy podejrzewamy, że mamy problemy ze słyszeniem udajemy się do lekarza rodzinnego po skierowanie do lekarza laryngologa.
 • Laryngolog: podczas wizyty u lekarza laryngologa należy odebrać wniosek na refundację na aparaty słuchowe i wkładki uszne. Lekarz laryngolog na podstawie wyników badania słuchu wystawia „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne”, które jest podstawą do ubiegania się o refundację na aparaty słuchowe w NFZ.
 • NFZ: wnioski potwierdzane są elektronicznie i nie ma potrzeby zgłaszać się do NFZ. Jedynie niepotwierdzone zlecenia należy złożyć do odpowiedniego oddziału NFZ w celu przyznania refundacji na aparaty słuchowe.
 • Punkt protetyczny: Zlecenie wystawione przez lekarza laryngologa i zaakceptowane przez NFZ można zrealizować w punkcie protetycznym, gdzie wykwalifikowany personel na podstawie testu słuchu dopasuje odpowiednią pomoc słuchową. Po dokonaniu wyboru odpowiednie aparatu jego odbiór następuje w ustalonym terminie.

Wysokości refundacji aparatów słuchowych i wkładek indywidualnych są następujące:

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne

Osoba dorosła – czynnie pracująca
(limit 1 500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30 %)

1050 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

50 zł x 2
(do dwóch wkładek indywidualnych)

Osoba dorosła – emeryt, rencista
(limit 1 500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30 %)

1 050 zł x 2
(do aparatu słuchowego)

50zł x 2
(do wkładki indywidualnej)

Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy,osoba represjonowana
(limit 1 500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %)

1 500 zł x 2
(do aparatu słuchowego)

50 zł x 2
(do wkładki indywidualnej)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia
(limit 3 000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %)

3 000 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

60 zł x 2
(do dwóch wkładek indywidualnych)

Dofinansowanie NFZ do systemu wspomagającego słyszenie
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia
(limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 50 %)

2750 zł
(do systemu wspomagającego słyszenie – system FM)

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne

Osoba dorosła – czynnie pracująca
(limit 3 000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)

2 100 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

Osoba dorosła – emeryt, rencista
(limit 3 000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)

2 100 zł x 2
(do aparatu słuchowego)

Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana
(limit 3 000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %)

3 000 zł x 2
(do aparatu słuchowego)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia
(limit 3 000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %)

3 000 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zakup aparatów słuchowych każdej osobie ubezpieczonej do 26 r.ż. raz na 3 lata, powyżej 26 r.ż. raz na 5 lat, natomiast system FM raz na 5 lat.

P F R O N

Osoby słabosłyszące, które mają orzeczenie niepełnosprawności lub grupę inwalidzką mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie można starać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Z programu mogą skorzystać osoby, które:

 • posiadają ważne orzeczenie niepełnosprawności lub grupę inwalidzką

 • mają wydane przez lekarza laryngologa i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenie na aparat słuchowy, wkładkę indywidualną, lub system wspomagający słyszenie FM

 • przedstawią fakturę lub fakturę proforma na zakup aparatu słuchowego lub innego środka pomocniczego

 • mają dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający określonego limitu.

Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić około 150 limitu cenowego środka pomocniczego określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwota ta jest jednak różna w zależności od danego ośrodka. Warto skorzystać z tego dofinansowania.

Dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego i urządzeń wspomagających słyszenie można uzyskać również z innych instytucji, np.:

 • Zakładu pracy

 • Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie

 • z innych fundacji: Fundacja Polsat, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacja TVN „Nie jesteś sam”.